Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преситя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преситя            основна форма
преситя            сег.вр., 1л., ед.ч.
преситиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пресити            сег.вр., 3л., ед.ч.
преситим           сег.вр., 1л., мн.ч.
преситите           сег.вр., 2л., мн.ч.
преситят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преситих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пресити            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пресити            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преситихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преситихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преситиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преситех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преситеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преситеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преситехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преситехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преситеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пресити            повелително наклонение, ед.ч.
преситете           повелително наклонение, мн.ч.
преситил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преситилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преситилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преситила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преситилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преситило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преситилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преситили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преситилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пресител           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пресителия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресителият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преситела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пресителата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преситело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пресителото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресители           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пресителите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преситен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преситения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преситеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преситена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преситената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преситено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преситеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преситени           мин.страд.прич., мн.ч.
преситените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преситещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преситещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преситещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преситеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преситещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преситещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преситещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преситещи           сег.деят.прич., мн.ч.
преситещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преситейки          деепричастие