Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пресилям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пресилям           основна форма
пресилям           сег.вр., 1л., ед.ч.
пресиляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пресиля            сег.вр., 3л., ед.ч.
пресиляме           сег.вр., 1л., мн.ч.
пресиляте           сег.вр., 2л., мн.ч.
пресилят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пресилях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пресиля            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пресиля            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пресиляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пресиляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пресиляха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пресилях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пресиляше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пресиляше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пресиляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пресиляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пресиляха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пресиляй           повелително наклонение, ед.ч.
пресиляйте          повелително наклонение, мн.ч.
пресилял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пресилялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресилялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресиляла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пресилялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресиляло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пресилялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресиляли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
пресилялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пресилял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пресилялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресилялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресиляла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пресилялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресиляло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пресилялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресиляли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пресилялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пресилян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пресиляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресиляният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресиляна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пресиляната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресиляно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пресиляното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресиляни           мин.страд.прич., мн.ч.
пресиляните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пресилящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пресилящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресилящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресиляща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пресилящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресилящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пресилящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресилящи           сег.деят.прич., мн.ч.
пресилящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пресиляйки          деепричастие