Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пресеквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пресеквам           основна форма
пресеквам           сег.вр., 1л., ед.ч.
пресекваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пресеква           сег.вр., 3л., ед.ч.
пресекваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пресеквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пресекват           сег.вр., 3л., мн.ч.
пресеквах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пресеква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пресеква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пресеквахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пресеквахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пресекваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пресеквах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пресекваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пресекваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пресеквахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пресеквахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пресекваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пресеквай           повелително наклонение, ед.ч.
пресеквайте          повелително наклонение, мн.ч.
пресеквал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пресеквалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресеквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресеквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пресеквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресеквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пресеквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресеквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пресеквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пресеквал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пресеквалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресеквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресеквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пресеквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресеквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пресеквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресеквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пресеквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пресекван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пресеквания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресекваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресеквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пресекваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресеквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пресекваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресеквани          мин.страд.прич., мн.ч.
пресекваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пресекващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пресекващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пресекващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пресекваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пресекващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пресекващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пресекващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пресекващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пресекващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пресеквайки          деепричастие