Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пререкавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пререкавам          основна форма
пререкавам          сег.вр., 1л., ед.ч.
пререкаваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пререкава           сег.вр., 3л., ед.ч.
пререкаваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пререкавате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пререкават          сег.вр., 3л., мн.ч.
пререкавах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пререкава           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пререкава           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пререкавахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пререкавахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пререкаваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пререкавах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пререкаваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пререкаваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пререкавахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пререкавахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пререкаваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пререкавай          повелително наклонение, ед.ч.
пререкавайте         повелително наклонение, мн.ч.
пререкавал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пререкавалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререкавалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререкавала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пререкавалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререкавало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пререкавалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререкавали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пререкавалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пререкавал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пререкавалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререкавалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререкавала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пререкавалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререкавало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пререкавалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререкавали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пререкавалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пререкаван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пререкавания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререкаваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререкавана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пререкаваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререкавано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пререкаваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререкавани          мин.страд.прич., мн.ч.
пререкаваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пререкаващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пререкаващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререкаващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререкаваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пререкаващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререкаващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пререкаващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререкаващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пререкаващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пререкавайки         деепричастие