Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пререгистрирам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пререгистрирам        основна форма
пререгистрирам        сег.вр., 1л., ед.ч.
пререгистрираш        сег.вр., 2л., ед.ч.
пререгистрира         сег.вр., 3л., ед.ч.
пререгистрираме        сег.вр., 1л., мн.ч.
пререгистрирате        сег.вр., 2л., мн.ч.
пререгистрират        сег.вр., 3л., мн.ч.
пререгистрирах        мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пререгистрира         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пререгистрира         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пререгистрирахме       мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пререгистрирахте       мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пререгистрираха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пререгистрирах        мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пререгистрираше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пререгистрираше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пререгистрирахме       мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пререгистрирахте       мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пререгистрираха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пререгистрирай        повелително наклонение, ед.ч.
пререгистрирайте       повелително наклонение, мн.ч.
пререгистрирал        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пререгистриралия       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререгистриралият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререгистрирала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пререгистриралата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререгистрирало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пререгистриралото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререгистрирали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
пререгистриралите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пререгистрирал        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пререгистриралия       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререгистриралият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререгистрирала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пререгистриралата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререгистрирало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пререгистриралото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререгистрирали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пререгистриралите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пререгистриран        мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пререгистрирания       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререгистрираният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререгистрирана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пререгистрираната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререгистрирано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пререгистрираното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререгистрирани        мин.страд.прич., мн.ч.
пререгистрираните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пререгистриращ        сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пререгистриращия       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пререгистриращият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пререгистрираща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пререгистриращата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пререгистриращо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пререгистриращото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пререгистриращи        сег.деят.прич., мн.ч.
пререгистриращите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пререгистрирайки       деепричастие