Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преразпределям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преразпределям        основна форма
преразпределям        сег.вр., 1л., ед.ч.
преразпределяш        сег.вр., 2л., ед.ч.
преразпределя         сег.вр., 3л., ед.ч.
преразпределяме        сег.вр., 1л., мн.ч.
преразпределяте        сег.вр., 2л., мн.ч.
преразпределят        сег.вр., 3л., мн.ч.
преразпределях        мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преразпределя         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преразпределя         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преразпределяхме       мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преразпределяхте       мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преразпределяха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преразпределях        мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преразпределяше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преразпределяше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преразпределяхме       мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преразпределяхте       мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преразпределяха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преразпределяй        повелително наклонение, ед.ч.
преразпределяйте       повелително наклонение, мн.ч.
преразпределял        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преразпределялия       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразпределялият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразпределяла        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преразпределялата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразпределяло        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преразпределялото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразпределяли        мин.деят.св.прич., мн.ч.
преразпределялите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преразпределял        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преразпределялия       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразпределялият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразпределяла        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преразпределялата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразпределяло        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преразпределялото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразпределяли        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преразпределялите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преразпределян        мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преразпределяния       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразпределяният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразпределяна        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преразпределяната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразпределяно        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преразпределяното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразпределяни        мин.страд.прич., мн.ч.
преразпределяните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преразпределящ        сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преразпределящия       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразпределящият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразпределяща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преразпределящата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразпределящо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преразпределящото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразпределящи        сег.деят.прич., мн.ч.
преразпределящите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преразпределяйки       деепричастие