Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преразглеждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преразглеждам         основна форма
преразглеждам         сег.вр., 1л., ед.ч.
преразглеждаш         сег.вр., 2л., ед.ч.
преразглежда         сег.вр., 3л., ед.ч.
преразглеждаме        сег.вр., 1л., мн.ч.
преразглеждате        сег.вр., 2л., мн.ч.
преразглеждат         сег.вр., 3л., мн.ч.
преразглеждах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преразглежда         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преразглежда         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преразглеждахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преразглеждахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преразглеждаха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преразглеждах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преразглеждаше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преразглеждаше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преразглеждахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преразглеждахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преразглеждаха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преразглеждай         повелително наклонение, ед.ч.
преразглеждайте        повелително наклонение, мн.ч.
преразглеждал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преразглеждалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразглеждалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразглеждала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преразглеждалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразглеждало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преразглеждалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразглеждали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
преразглеждалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преразглеждал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преразглеждалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразглеждалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразглеждала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преразглеждалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразглеждало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преразглеждалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразглеждали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преразглеждалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преразглеждан         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преразглеждания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразглежданият       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразглеждана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преразглежданата       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразглеждано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преразглежданото       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразглеждани        мин.страд.прич., мн.ч.
преразглежданите       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преразглеждащ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преразглеждащия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преразглеждащият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преразглеждаща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преразглеждащата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преразглеждащо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преразглеждащото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преразглеждащи        сег.деят.прич., мн.ч.
преразглеждащите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преразглеждайки        деепричастие