Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препъвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препъвам           основна форма
препъвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
препъваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
препъва            сег.вр., 3л., ед.ч.
препъваме           сег.вр., 1л., мн.ч.
препъвате           сег.вр., 2л., мн.ч.
препъват           сег.вр., 3л., мн.ч.
препъвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препъва            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препъва            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препъвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препъвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препъваха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препъвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препъваше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препъваше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препъвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препъвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препъваха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препъвай           повелително наклонение, ед.ч.
препъвайте          повелително наклонение, мн.ч.
препъвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препъвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препъвалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препъвала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препъвалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препъвало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препъвалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препъвали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
препъвалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препъвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препъвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препъвалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препъвала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препъвалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препъвало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препъвалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препъвали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препъвалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препъван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препъвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препъваният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препъвана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препъваната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препъвано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препъваното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препъвани           мин.страд.прич., мн.ч.
препъваните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препъващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препъващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препъващият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препъваща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препъващата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препъващо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препъващото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препъващи           сег.деят.прич., мн.ч.
препъващите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препъвайки          деепричастие