Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препоръчителен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
препоръчителен        основна форма
препоръчителен        м.р., ед.ч.
препоръчителния        м.р., ед.ч., непълен член
препоръчителният       м.р., ед.ч., пълен член
препоръчителна        ж.р., ед.ч.
препоръчителната       ж.р., ед.ч., членувано
препоръчително        ср.р., ед.ч.
препоръчителното       ср.р., ед.ч., членувано
препоръчителни        мн.ч.
препоръчителните       мн.ч., членувано