Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препоръчан - прилагателно име, м.р., ед.ч.
препоръчан          основна форма
препоръчан          м.р., ед.ч.
препоръчания         м.р., ед.ч., непълен член
препоръчаният         м.р., ед.ч., пълен член
препоръчана          ж.р., ед.ч.
препоръчаната         ж.р., ед.ч., членувано
препоръчано          ср.р., ед.ч.
препоръчаното         ср.р., ед.ч., членувано
препоръчани          мн.ч.
препоръчаните         мн.ч., членувано

препоръчан - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препоръчам          основна форма
препоръчам          сег.вр., 1л., ед.ч.
препоръчаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
препоръча           сег.вр., 3л., ед.ч.
препоръчаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
препоръчате          сег.вр., 2л., мн.ч.
препоръчат          сег.вр., 3л., мн.ч.
препоръчах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препоръча           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препоръча           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препоръчахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препоръчахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препоръчаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препоръчах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препоръчаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препоръчаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препоръчахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препоръчахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препоръчаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препоръчай          повелително наклонение, ед.ч.
препоръчайте         повелително наклонение, мн.ч.
препоръчал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препоръчалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препоръчалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препоръчала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препоръчалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препоръчало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препоръчалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препоръчали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
препоръчалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препоръчал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препоръчалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препоръчалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препоръчала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препоръчалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препоръчало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препоръчалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препоръчали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препоръчалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препоръчан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препоръчания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препоръчаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препоръчана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препоръчаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препоръчано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препоръчаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препоръчани          мин.страд.прич., мн.ч.
препоръчаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препоръчащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препоръчащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препоръчащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препоръчаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препоръчащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препоръчащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препоръчащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препоръчащи          сег.деят.прич., мн.ч.
препоръчащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препоръчайки         деепричастие