Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преподам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преподам           основна форма
преподам           сег.вр., 1л., ед.ч.
преподадеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преподаде           сег.вр., 3л., ед.ч.
преподадем          сег.вр., 1л., мн.ч.
преподадете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преподадат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преподадох          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преподаде           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преподаде           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преподадохме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преподадохте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преподадоха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преподадях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преподадеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преподадеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преподадяхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преподадяхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преподадяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преподай           повелително наклонение, ед.ч.
преподайте          повелително наклонение, мн.ч.
преподал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преподалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преподалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преподалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преподалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преподадял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преподадялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподадялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподадяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преподадялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподадяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преподадялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподадели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преподаделите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преподаден          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преподадения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподаденият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподадена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преподадената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподадено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преподаденото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподадени          мин.страд.прич., мн.ч.
преподадените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие