Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преподавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преподавам          основна форма
преподавам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преподаваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преподава           сег.вр., 3л., ед.ч.
преподаваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преподавате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преподават          сег.вр., 3л., мн.ч.
преподавах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преподава           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преподава           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преподавахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преподавахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преподаваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преподавах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преподаваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преподаваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преподавахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преподавахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преподаваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преподавай          повелително наклонение, ед.ч.
преподавайте         повелително наклонение, мн.ч.
преподавал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преподавалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподавалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподавала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преподавалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподавало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преподавалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподавали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преподавалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преподавал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преподавалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподавалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподавала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преподавалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподавало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преподавалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподавали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преподавалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преподаван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преподавания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподаваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподавана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преподаваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподавано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преподаваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподавани          мин.страд.прич., мн.ч.
преподаваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преподаващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преподаващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преподаващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преподаваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преподаващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преподаващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преподаващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преподаващи          сег.деят.прич., мн.ч.
преподаващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преподавайки         деепричастие