Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преплаквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преплаквам          основна форма
преплаквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преплакваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преплаква           сег.вр., 3л., ед.ч.
преплакваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преплаквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преплакват          сег.вр., 3л., мн.ч.
преплаквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преплаква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преплаква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преплаквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преплаквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преплакваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преплаквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преплакваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преплакваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преплаквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преплаквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преплакваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преплаквай          повелително наклонение, ед.ч.
преплаквайте         повелително наклонение, мн.ч.
преплаквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преплаквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преплаквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преплаквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преплаквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преплаквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преплаквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преплаквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преплаквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преплаквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преплаквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преплаквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преплаквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преплаквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преплаквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преплаквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преплаквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преплаквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преплакван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преплаквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преплакваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преплаквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преплакваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преплаквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преплакваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преплаквани          мин.страд.прич., мн.ч.
преплакваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преплакващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преплакващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преплакващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преплакваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преплакващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преплакващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преплакващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преплакващи          сег.деят.прич., мн.ч.
преплакващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преплаквайки         деепричастие