Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препичам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препичам           основна форма
препичам           сег.вр., 1л., ед.ч.
препичаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
препича            сег.вр., 3л., ед.ч.
препичаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
препичате           сег.вр., 2л., мн.ч.
препичат           сег.вр., 3л., мн.ч.
препичах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препича            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препича            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препичахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препичахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препичаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препичах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препичаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препичаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препичахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препичахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препичаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препичай           повелително наклонение, ед.ч.
препичайте          повелително наклонение, мн.ч.
препичал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препичалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препичалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препичала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препичалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препичало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препичалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препичали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
препичалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препичал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препичалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препичалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препичала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препичалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препичало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препичалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препичали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препичалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препичан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препичания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препичаният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препичана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препичаната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препичано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препичаното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препичани           мин.страд.прич., мн.ч.
препичаните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препичащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препичащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препичащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препичаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препичащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препичащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препичащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препичащи           сег.деят.прич., мн.ч.
препичащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препичайки          деепричастие