Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препечатам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препечатам          основна форма
препечатам          сег.вр., 1л., ед.ч.
препечаташ          сег.вр., 2л., ед.ч.
препечата           сег.вр., 3л., ед.ч.
препечатаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
препечатате          сег.вр., 2л., мн.ч.
препечатат          сег.вр., 3л., мн.ч.
препечатах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препечата           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препечата           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препечатахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препечатахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препечатаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препечатах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препечаташе          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препечаташе          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препечатахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препечатахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препечатаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препечатай          повелително наклонение, ед.ч.
препечатайте         повелително наклонение, мн.ч.
препечатал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препечаталия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препечаталият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препечатала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препечаталата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препечатало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препечаталото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препечатали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
препечаталите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препечатал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препечаталия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препечаталият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препечатала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препечаталата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препечатало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препечаталото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препечатали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препечаталите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препечатан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препечатания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препечатаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препечатана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препечатаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препечатано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препечатаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препечатани          мин.страд.прич., мн.ч.
препечатаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препечатащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препечатащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препечатащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препечатаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препечатащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препечатащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препечатащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препечатащи          сег.деят.прич., мн.ч.
препечатащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препечатайки         деепричастие