Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препеням - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препеням           основна форма
препеням           сег.вр., 1л., ед.ч.
препеняш           сег.вр., 2л., ед.ч.
препеня            сег.вр., 3л., ед.ч.
препеняме           сег.вр., 1л., мн.ч.
препеняте           сег.вр., 2л., мн.ч.
препенят           сег.вр., 3л., мн.ч.
препенях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препеня            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препеня            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препеняхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препеняхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препеняха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препенях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препеняше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препеняше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препеняхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препеняхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препеняха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препеняй           повелително наклонение, ед.ч.
препеняйте          повелително наклонение, мн.ч.
препенял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препенялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препенялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препеняла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препенялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препеняло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препенялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препеняли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
препенялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препенял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препенялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препенялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препеняла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препенялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препеняло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препенялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препеняли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препенялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препенян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препеняния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препеняният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препеняна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препеняната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препеняно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препеняното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препеняни           мин.страд.прич., мн.ч.
препеняните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препенящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препенящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препенящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препеняща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препенящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препенящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препенящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препенящи           сег.деят.прич., мн.ч.
препенящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препеняйки          деепричастие