Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препасвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препасвам           основна форма
препасвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
препасваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
препасва           сег.вр., 3л., ед.ч.
препасваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
препасвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
препасват           сег.вр., 3л., мн.ч.
препасвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препасва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препасва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препасвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препасвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препасваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препасвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препасваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препасваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препасвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препасвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препасваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препасвай           повелително наклонение, ед.ч.
препасвайте          повелително наклонение, мн.ч.
препасвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препасвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препасвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препасвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препасвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препасвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препасвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препасвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
препасвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препасвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препасвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препасвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препасвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препасвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препасвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препасвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препасвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препасвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препасван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препасвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препасваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препасвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препасваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препасвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препасваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препасвани          мин.страд.прич., мн.ч.
препасваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препасващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препасващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препасващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препасваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препасващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препасващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препасващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препасващи          сег.деят.прич., мн.ч.
препасващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препасвайки          деепричастие