Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
препаря - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
препаря            основна форма
препаря            сег.вр., 1л., ед.ч.
препариш           сег.вр., 2л., ед.ч.
препари            сег.вр., 3л., ед.ч.
препарим           сег.вр., 1л., мн.ч.
препарите           сег.вр., 2л., мн.ч.
препарят           сег.вр., 3л., мн.ч.
препарих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
препари            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
препари            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
препарихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
препарихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
препариха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
препарех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
препареше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
препареше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
препарехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
препарехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
препареха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
препари            повелително наклонение, ед.ч.
препарете           повелително наклонение, мн.ч.
препарил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
препарилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препарилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препарила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
препарилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препарило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
препарилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препарили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
препарилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
препарел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
препарелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препарелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препарела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
препарелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препарело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
препарелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препарели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
препарелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
препарен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
препарения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препареният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препарена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
препарената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препарено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
препареното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препарени           мин.страд.прич., мн.ч.
препарените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
препарещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
препарещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
препарещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
препареща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
препарещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
препарещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
препарещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
препарещи           сег.деят.прич., мн.ч.
препарещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
препарейки          деепричастие