Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преоткрия - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преоткрия           основна форма
преоткрия           сег.вр., 1л., ед.ч.
преоткриеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преоткрие           сег.вр., 3л., ед.ч.
преоткрием          сег.вр., 1л., мн.ч.
преоткриете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преоткрият          сег.вр., 3л., мн.ч.
преоткрих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преоткри           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преоткри           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преоткрихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преоткрихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преоткриха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преоткриех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преоткриеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преоткриеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преоткриехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преоткриехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преоткриеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преоткрий           повелително наклонение, ед.ч.
преоткрийте          повелително наклонение, мн.ч.
преоткрил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преоткрилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преоткрилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преоткрила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преоткрилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преоткрило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преоткрилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преоткрили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преоткрилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преоткриел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преоткриелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преоткриелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преоткриела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преоткриелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преоткриело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преоткриелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преоткриели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преоткриелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преоткрит           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преоткрития          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преоткритият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преоткрита          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преоткритата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преоткрито          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преоткритото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преоткрити          мин.страд.прич., мн.ч.
преоткритите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преоткриещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преоткриещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преоткриещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преоткриеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преоткриещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преоткриещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преоткриещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преоткриещи          сег.деят.прич., мн.ч.
преоткриещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преоткриейки         деепричастие