Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преосмислям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преосмислям          основна форма
преосмислям          сег.вр., 1л., ед.ч.
преосмисляш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преосмисля          сег.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляме         сег.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляте         сег.вр., 2л., мн.ч.
преосмислят          сег.вр., 3л., мн.ч.
преосмислях          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преосмисля          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преосмисля          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляхме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляхте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преосмисляха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преосмислях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преосмисляше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преосмисляше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преосмисляха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преосмисляй          повелително наклонение, ед.ч.
преосмисляйте         повелително наклонение, мн.ч.
преосмислял          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преосмислялия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислялият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляла         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислялата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляло         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислялото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляли         мин.деят.св.прич., мн.ч.
преосмислялите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преосмислял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преосмислялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислялият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляла         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислялата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляло         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислялото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляли         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преосмислялите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преосмислян          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преосмисляния         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмисляният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляна         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преосмисляната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляно         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преосмисляното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляни         мин.страд.прич., мн.ч.
преосмисляните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преосмислящ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преосмислящия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислящият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислящата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислящо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислящото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислящи         сег.деят.прич., мн.ч.
преосмислящите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преосмисляйки         деепричастие