Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преосмисля - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преосмисля          основна форма
преосмисля          сег.вр., 1л., ед.ч.
преосмислиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преосмисли          сег.вр., 3л., ед.ч.
преосмислим          сег.вр., 1л., мн.ч.
преосмислите         сег.вр., 2л., мн.ч.
преосмислят          сег.вр., 3л., мн.ч.
преосмислих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преосмисли          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преосмисли          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преосмислихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преосмислихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преосмислиха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преосмислех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преосмислеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преосмислеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преосмислехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преосмислехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преосмислеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преосмисли          повелително наклонение, ед.ч.
преосмислете         повелително наклонение, мн.ч.
преосмислил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преосмислилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислилият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмислила         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислилата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислило         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислилото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислили         мин.деят.св.прич., мн.ч.
преосмислилите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преосмислел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преосмислелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмислела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преосмислелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преосмислен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преосмисления         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмисленият        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмислена         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислената        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислено         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преосмисленото        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислени         мин.страд.прич., мн.ч.
преосмислените        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преосмислещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преосмислещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислещият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмислеща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислещата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислещо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислещото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислещи         сег.деят.прич., мн.ч.
преосмислещите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преосмислейки         деепричастие

преосмисля - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
преосмисля - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преосмисля - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преосмислям          основна форма
преосмислям          сег.вр., 1л., ед.ч.
преосмисляш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преосмисля          сег.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляме         сег.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляте         сег.вр., 2л., мн.ч.
преосмислят          сег.вр., 3л., мн.ч.
преосмислях          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преосмисля          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преосмисля          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляхме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляхте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преосмисляха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преосмислях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преосмисляше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преосмисляше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преосмисляхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преосмисляхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преосмисляха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преосмисляй          повелително наклонение, ед.ч.
преосмисляйте         повелително наклонение, мн.ч.
преосмислял          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преосмислялия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислялият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляла         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислялата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляло         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислялото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляли         мин.деят.св.прич., мн.ч.
преосмислялите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преосмислял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преосмислялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислялият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляла         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислялата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляло         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислялото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляли         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преосмислялите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преосмислян          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преосмисляния         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмисляният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляна         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преосмисляната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмисляно         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преосмисляното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмисляни         мин.страд.прич., мн.ч.
преосмисляните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преосмислящ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преосмислящия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преосмислящият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преосмисляща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преосмислящата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преосмислящо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преосмислящото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преосмислящи         сег.деят.прич., мн.ч.
преосмислящите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преосмисляйки         деепричастие