Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преодолея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преодолея           основна форма
преодолея           сег.вр., 1л., ед.ч.
преодолееш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преодолее           сег.вр., 3л., ед.ч.
преодолеем          сег.вр., 1л., мн.ч.
преодолеете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преодолеят          сег.вр., 3л., мн.ч.
преодолях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преодоля           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преодоля           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преодоляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преодоляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преодоляха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преодолеех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преодолееше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преодолееше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преодолеехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преодолеехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преодолееха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преодолей           повелително наклонение, ед.ч.
преодолейте          повелително наклонение, мн.ч.
преодолял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преодолелия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преодолелият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преодоляла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преодолялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преодоляло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преодолялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преодолели          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преодолелите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преодолеел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преодолеелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преодолеелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преодолеела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преодолеелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преодолеело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преодолеелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преодолеели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преодолеелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преодолян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преодоляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преодоляният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преодоляна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преодоляната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преодоляно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преодоляното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преодолени          мин.страд.прич., мн.ч.
преодолените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преодолеещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преодолеещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преодолеещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преодолееща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преодолеещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преодолеещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преодолеещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преодолеещи          сег.деят.прич., мн.ч.
преодолеещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преодолеейки         деепричастие