Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преобувам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преобувам           основна форма
преобувам           сег.вр., 1л., ед.ч.
преобуваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преобува           сег.вр., 3л., ед.ч.
преобуваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преобувате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преобуват           сег.вр., 3л., мн.ч.
преобувах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преобува           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преобува           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преобувахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преобувахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преобуваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преобувах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преобуваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преобуваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преобувахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преобувахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преобуваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преобувай           повелително наклонение, ед.ч.
преобувайте          повелително наклонение, мн.ч.
преобувал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преобувалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобувалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобувала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преобувалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобувало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преобувалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобували          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преобувалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преобувал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преобувалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобувалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобувала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преобувалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобувало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преобувалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобували          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преобувалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преобуван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преобувания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобуваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобувана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преобуваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобувано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преобуваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобувани          мин.страд.прич., мн.ч.
преобуваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преобуващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преобуващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобуващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобуваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преобуващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобуващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преобуващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобуващи          сег.деят.прич., мн.ч.
преобуващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преобувайки          деепричастие