Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преобличам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преобличам          основна форма
преобличам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преобличаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преоблича           сег.вр., 3л., ед.ч.
преобличаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преобличате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преобличат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преобличах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преоблича           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преоблича           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преобличахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преобличахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преобличаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преобличах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преобличаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преобличаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преобличахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преобличахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преобличаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преобличай          повелително наклонение, ед.ч.
преобличайте         повелително наклонение, мн.ч.
преобличал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преобличалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобличалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобличала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преобличалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобличало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преобличалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобличали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преобличалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преобличал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преобличалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобличалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобличала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преобличалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобличало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преобличалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобличали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преобличалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преобличан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преобличания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобличаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобличана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преобличаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобличано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преобличаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобличани          мин.страд.прич., мн.ч.
преобличаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преобличащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преобличащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преобличащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преобличаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преобличащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преобличащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преобличащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преобличащи          сег.деят.прич., мн.ч.
преобличащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преобличайки         деепричастие