Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пренаситя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пренаситя           основна форма
пренаситя           сег.вр., 1л., ед.ч.
пренаситиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
пренасити           сег.вр., 3л., ед.ч.
пренаситим          сег.вр., 1л., мн.ч.
пренаситите          сег.вр., 2л., мн.ч.
пренаситят          сег.вр., 3л., мн.ч.
пренаситих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пренасити           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пренасити           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пренаситихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пренаситихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пренаситиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пренаситех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пренаситеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пренаситеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пренаситехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пренаситехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пренаситеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пренасити           повелително наклонение, ед.ч.
пренаситете          повелително наклонение, мн.ч.
пренаситил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пренаситилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пренаситилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пренаситила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пренаситилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пренаситило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пренаситилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пренаситили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пренаситилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пренасител          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пренасителия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пренасителият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пренаситела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пренасителата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пренаситело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пренасителото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пренасители          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пренасителите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пренаситен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пренаситения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пренаситеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пренаситена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пренаситената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пренаситено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пренаситеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пренаситени          мин.страд.прич., мн.ч.
пренаситените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пренаситещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пренаситещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пренаситещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пренаситеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пренаситещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пренаситещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пренаситещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пренаситещи          сег.деят.прич., мн.ч.
пренаситещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пренаситейки         деепричастие