Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преназначавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преназначавам         основна форма
преназначавам         сег.вр., 1л., ед.ч.
преназначаваш         сег.вр., 2л., ед.ч.
преназначава         сег.вр., 3л., ед.ч.
преназначаваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
преназначавате        сег.вр., 2л., мн.ч.
преназначават         сег.вр., 3л., мн.ч.
преназначавах         мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преназначава         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преназначава         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преназначавахме        мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преназначавахте        мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преназначаваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преназначавах         мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преназначаваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преназначаваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преназначавахме        мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преназначавахте        мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преназначаваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преназначавай         повелително наклонение, ед.ч.
преназначавайте        повелително наклонение, мн.ч.
преназначавал         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преназначавалия        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначавалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначавала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преназначавалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначавало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преназначавалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначавали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
преназначавалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преназначавал         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преназначавалия        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначавалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначавала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преназначавалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначавало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преназначавалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначавали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преназначавалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преназначаван         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преназначавания        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначаваният       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначавана        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преназначаваната       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначавано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преназначаваното       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначавани        мин.страд.прич., мн.ч.
преназначаваните       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преназначаващ         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преназначаващия        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначаващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначаваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преназначаващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначаващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преназначаващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначаващи        сег.деят.прич., мн.ч.
преназначаващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преназначавайки        деепричастие