Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преназнача - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преназнача          основна форма
преназнача          сег.вр., 1л., ед.ч.
преназначиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преназначи          сег.вр., 3л., ед.ч.
преназначим          сег.вр., 1л., мн.ч.
преназначите         сег.вр., 2л., мн.ч.
преназначат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преназначих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преназначи          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преназначи          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преназначихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преназначихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преназначиха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преназначех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преназначеше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преназначеше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преназначехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преназначехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преназначеха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преназначи          повелително наклонение, ед.ч.
преназначете         повелително наклонение, мн.ч.
преназначил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преназначилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначилият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначила         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преназначилата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначило         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преназначилото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначили         мин.деят.св.прич., мн.ч.
преназначилите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преназначел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преназначелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначелият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначела         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преназначелата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначело         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преназначелото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначели         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преназначелите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преназначен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преназначения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначеният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначена         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преназначената        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначено         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преназначеното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначени         мин.страд.прич., мн.ч.
преназначените        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преназначещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преназначещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преназначещият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преназначеща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преназначещата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преназначещо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преназначещото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преназначещи         сег.деят.прич., мн.ч.
преназначещите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преназначейки         деепричастие