Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премра - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
премра            основна форма
премра            сег.вр., 1л., ед.ч.
премреш            сег.вр., 2л., ед.ч.
премре            сег.вр., 3л., ед.ч.
премрем            сег.вр., 1л., мн.ч.
премрете           сег.вр., 2л., мн.ч.
премрат            сег.вр., 3л., мн.ч.
премрях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
премряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премрях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
премреше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
премреше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премряхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премряхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
премряха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премри            повелително наклонение, ед.ч.
премрете           повелително наклонение, мн.ч.
премрял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премрелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премрелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премрялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премрялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премрели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
премрелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премрял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премрелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премрелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премряла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премрялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премряло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премрялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премрели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премрелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие