Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премлясна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премлясна           основна форма
премлясна           сег.вр., 1л., ед.ч.
премляснеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
премлясне           сег.вр., 3л., ед.ч.
премляснем          сег.вр., 1л., мн.ч.
премляснете          сег.вр., 2л., мн.ч.
премляснат          сег.вр., 3л., мн.ч.
премляснах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премлясна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премлясна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премляснахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премляснахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
премляснаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премляснех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
премляснеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
премляснеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премляснехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премляснехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
премляснеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премлясни           повелително наклонение, ед.ч.
премляснете          повелително наклонение, мн.ч.
премляснал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премлясналия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премлясналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премляснала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премлясналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премляснало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премлясналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премляснали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
премлясналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премляснел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премляснелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премляснелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премляснела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премляснелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премляснело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премляснелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премляснели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премляснелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
премляснат          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
премляснатия         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премляснатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премлясната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
премляснатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премляснато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
премляснатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премляснати          мин.страд.прич., мн.ч.
премляснатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие