Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премислям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
премислям           основна форма
премислям           сег.вр., 1л., ед.ч.
премисляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
премисля           сег.вр., 3л., ед.ч.
премисляме          сег.вр., 1л., мн.ч.
премисляте          сег.вр., 2л., мн.ч.
премислят           сег.вр., 3л., мн.ч.
премислях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премисля           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премисля           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премисляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премисляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
премисляха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премислях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
премисляше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
премисляше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премисляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премисляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
премисляха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премисляй           повелително наклонение, ед.ч.
премисляйте          повелително наклонение, мн.ч.
премислял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премислялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премислялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премисляла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премислялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премисляло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премислялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премисляли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
премислялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премислял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премислялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премислялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премисляла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премислялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премисляло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премислялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премисляли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премислялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
премислян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
премисляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премисляният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премисляна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
премисляната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премисляно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
премисляното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премисляни          мин.страд.прич., мн.ч.
премисляните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
премислящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
премислящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премислящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премисляща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
премислящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премислящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
премислящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премислящи          сег.деят.прич., мн.ч.
премислящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
премисляйки          деепричастие