Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премижавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
премижавам          основна форма
премижавам          сег.вр., 1л., ед.ч.
премижаваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
премижава           сег.вр., 3л., ед.ч.
премижаваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
премижавате          сег.вр., 2л., мн.ч.
премижават          сег.вр., 3л., мн.ч.
премижавах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премижава           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премижава           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премижавахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премижавахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
премижаваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премижавах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
премижаваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
премижаваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премижавахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премижавахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
премижаваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премижавай          повелително наклонение, ед.ч.
премижавайте         повелително наклонение, мн.ч.
премижавал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премижавалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премижавалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премижавала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премижавалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премижавало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премижавалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премижавали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
премижавалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премижавал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премижавалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премижавалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премижавала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премижавалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премижавало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премижавалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премижавали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премижавалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
премижаван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
премижавания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премижаваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премижавана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
премижаваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премижавано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
премижаваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премижавани          мин.страд.прич., мн.ч.
премижаваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
премижаващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
премижаващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премижаващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премижаваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
премижаващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премижаващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
премижаващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премижаващи          сег.деят.прич., мн.ч.
премижаващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
премижавайки         деепричастие