Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премигам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
премигам           основна форма
премигам           сег.вр., 1л., ед.ч.
премигаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
премига            сег.вр., 3л., ед.ч.
премигаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
премигате           сег.вр., 2л., мн.ч.
премигат           сег.вр., 3л., мн.ч.
премигах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премига            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премига            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премигахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премигахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
премигаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премигах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
премигаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
премигаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премигахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премигахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
премигаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премигай           повелително наклонение, ед.ч.
премигайте          повелително наклонение, мн.ч.
премигал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премигалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премигалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премигала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премигалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премигало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премигалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премигали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
премигалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премигал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премигалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премигалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премигала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премигалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премигало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премигалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премигали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премигалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
премиган           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
премигания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премиганият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премигана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
премиганата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премигано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
премиганото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премигани           мин.страд.прич., мн.ч.
премиганите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
премигащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
премигащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премигащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премигаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
премигащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премигащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
премигащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премигащи           сег.деят.прич., мн.ч.
премигащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
премигайки          деепричастие