Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
премествам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
премествам          основна форма
премествам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преместваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
премества           сег.вр., 3л., ед.ч.
преместваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
премествате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преместват          сег.вр., 3л., мн.ч.
премествах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
премества           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
премества           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
премествахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
премествахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преместваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
премествах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преместваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преместваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
премествахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
премествахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преместваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
премествай          повелително наклонение, ед.ч.
премествайте         повелително наклонение, мн.ч.
премествал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
премествалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премествалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премествала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
премествалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премествало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
премествалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премествали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
премествалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
премествал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
премествалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
премествалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премествала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
премествалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премествало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
премествалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премествали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
премествалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преместван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
премествания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преместваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
премествана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преместваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
премествано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преместваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
премествани          мин.страд.прич., мн.ч.
преместваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преместващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преместващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преместващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преместваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преместващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преместващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преместващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преместващи          сег.деят.прич., мн.ч.
преместващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
премествайки         деепричастие