Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прелюбодействувам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прелюбодействувам       основна форма
прелюбодействувам       сег.вр., 1л., ед.ч.
прелюбодействуваш       сег.вр., 2л., ед.ч.
прелюбодействува       сег.вр., 3л., ед.ч.
прелюбодействуваме      сег.вр., 1л., мн.ч.
прелюбодействувате      сег.вр., 2л., мн.ч.
прелюбодействуват       сег.вр., 3л., мн.ч.
прелюбодействувах       мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прелюбодействува       мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прелюбодействува       мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прелюбодействувахме      мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прелюбодействувахте      мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прелюбодействуваха      мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прелюбодействувах       мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прелюбодействуваше      мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прелюбодействуваше      мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прелюбодействувахме      мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прелюбодействувахте      мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прелюбодействуваха      мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прелюбодействувай       повелително наклонение, ед.ч.
прелюбодействувайте      повелително наклонение, мн.ч.
прелюбодействувал       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прелюбодействувалия      мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелюбодействувалият     мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелюбодействувала      мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прелюбодействувалата     мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелюбодействувало      мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прелюбодействувалото     мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелюбодействували      мин.деят.св.прич., мн.ч.
прелюбодействувалите     мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прелюбодействувал       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прелюбодействувалия      мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелюбодействувалият     мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелюбодействувала      мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прелюбодействувалата     мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелюбодействувало      мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прелюбодействувалото     мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелюбодействували      мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прелюбодействувалите     мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прелюбодействуван       мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прелюбодействувания      мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелюбодействуваният     мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелюбодействувана      мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прелюбодействуваната     мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелюбодействувано      мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прелюбодействуваното     мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелюбодействувани      мин.страд.прич., мн.ч.
прелюбодействуваните     мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прелюбодействуващ       сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прелюбодействуващия      сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелюбодействуващият     сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелюбодействуваща      сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прелюбодействуващата     сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелюбодействуващо      сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прелюбодействуващото     сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелюбодействуващи      сег.деят.прич., мн.ч.
прелюбодействуващите     сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прелюбодействувайки      деепричастие