Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прелея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прелея            основна форма
прелея            сег.вр., 1л., ед.ч.
прелееш            сег.вр., 2л., ед.ч.
прелее            сег.вр., 3л., ед.ч.
прелеем            сег.вр., 1л., мн.ч.
прелеете           сег.вр., 2л., мн.ч.
прелеят            сег.вр., 3л., мн.ч.
прелях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преля             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преля             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преляхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преляхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преляха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прелеех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прелееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прелееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прелеехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прелеехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прелееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прелей            повелително наклонение, ед.ч.
прелейте           повелително наклонение, мн.ч.
прелял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прелелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелелият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преляла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прелялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преляло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прелялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелели            мин.деят.св.прич., мн.ч.
прелелите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прелеел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прелеелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелеелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелеела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прелеелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелеело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прелеелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелеели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прелеелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прелят            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прелятия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелятият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелята            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прелятата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелято            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прелятото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелети            мин.страд.прич., мн.ч.
прелетите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прелеещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прелеещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прелеещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прелееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прелеещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прелеещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прелеещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прелеещи           сег.деят.прич., мн.ч.
прелеещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прелеейки           деепричастие