Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прекатурям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прекатурям          основна форма
прекатурям          сег.вр., 1л., ед.ч.
прекатуряш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прекатуря           сег.вр., 3л., ед.ч.
прекатуряме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прекатуряте          сег.вр., 2л., мн.ч.
прекатурят          сег.вр., 3л., мн.ч.
прекатурях          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прекатуря           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прекатуря           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прекатуряхме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прекатуряхте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прекатуряха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прекатурях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прекатуряше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прекатуряше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прекатуряхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прекатуряхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прекатуряха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прекатуряй          повелително наклонение, ед.ч.
прекатуряйте         повелително наклонение, мн.ч.
прекатурял          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прекатурялия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатурялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатуряла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прекатурялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатуряло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прекатурялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатуряли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прекатурялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прекатурял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прекатурялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатурялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатуряла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прекатурялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатуряло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прекатурялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатуряли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прекатурялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прекатурян          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прекатуряния         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатуряният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатуряна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прекатуряната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатуряно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прекатуряното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатуряни          мин.страд.прич., мн.ч.
прекатуряните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прекатурящ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прекатурящия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатурящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатуряща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прекатурящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатурящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прекатурящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатурящи          сег.деят.прич., мн.ч.
прекатурящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прекатуряйки         деепричастие