Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прекатервам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прекатервам          основна форма
прекатервам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прекатерваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прекатерва          сег.вр., 3л., ед.ч.
прекатерваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
прекатервате         сег.вр., 2л., мн.ч.
прекатерват          сег.вр., 3л., мн.ч.
прекатервах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прекатерва          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прекатерва          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прекатервахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прекатервахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прекатерваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прекатервах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прекатерваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прекатерваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прекатервахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прекатервахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прекатерваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прекатервай          повелително наклонение, ед.ч.
прекатервайте         повелително наклонение, мн.ч.
прекатервал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прекатервалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатервалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатервала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прекатервалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатервало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прекатервалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатервали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
прекатервалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прекатервал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прекатервалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатервалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатервала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прекатервалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатервало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прекатервалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатервали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прекатервалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прекатерван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прекатервания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатерваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатервана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прекатерваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатервано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прекатерваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатервани         мин.страд.прич., мн.ч.
прекатерваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прекатерващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прекатерващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекатерващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекатерваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прекатерващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекатерващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прекатерващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекатерващи         сег.деят.прич., мн.ч.
прекатерващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прекатервайки         деепричастие