Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прекарам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прекарам           основна форма
прекарам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прекараш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прекара            сег.вр., 3л., ед.ч.
прекараме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прекарате           сег.вр., 2л., мн.ч.
прекарат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прекарах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прекара            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прекара            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прекарахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прекарахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прекараха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прекарах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прекараше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прекараше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прекарахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прекарахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прекараха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прекарай           повелително наклонение, ед.ч.
прекарайте          повелително наклонение, мн.ч.
прекарал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прекаралия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекаралият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекарала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прекаралата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекарало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прекаралото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекарали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прекаралите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прекарал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прекаралия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекаралият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекарала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прекаралата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекарало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прекаралото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекарали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прекаралите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прекаран           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прекарания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекараният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекарана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прекараната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекарано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прекараното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекарани           мин.страд.прич., мн.ч.
прекараните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прекаращ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прекаращия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прекаращият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прекараща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прекаращата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прекаращо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прекаращото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прекаращи           сег.деят.прич., мн.ч.
прекаращите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прекарайки          деепричастие