Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преиздам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преиздам           основна форма
преиздам           сег.вр., 1л., ед.ч.
преиздадеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преиздаде           сег.вр., 3л., ед.ч.
преиздадем          сег.вр., 1л., мн.ч.
преиздадете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преиздадат          сег.вр., 3л., мн.ч.
преиздадох          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преиздаде           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преиздаде           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преиздадохме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преиздадохте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преиздадоха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преиздадях          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преиздадеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преиздадеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преиздадяхме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преиздадяхте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преиздадяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преиздай           повелително наклонение, ед.ч.
преиздайте          повелително наклонение, мн.ч.
преиздал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преиздалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиздалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиздала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преиздалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиздало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преиздалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиздали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преиздалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преиздадял          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преиздадялия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиздадялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиздадяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преиздадялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиздадяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преиздадялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиздадели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преиздаделите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преиздаден          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преиздадения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиздаденият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиздадена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преиздадената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиздадено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преиздаденото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиздадени          мин.страд.прич., мн.ч.
преиздадените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие