Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преиграя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преиграя           основна форма
преиграя           сег.вр., 1л., ед.ч.
преиграеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преиграе           сег.вр., 3л., ед.ч.
преиграем           сег.вр., 1л., мн.ч.
преиграете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преиграят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преиграх           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преигра            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преигра            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преиграхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преиграхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преиграха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преиграех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преиграеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преиграеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преиграехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преиграехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преиграеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преиграй           повелително наклонение, ед.ч.
преиграйте          повелително наклонение, мн.ч.
преиграл           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преигралия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преигралият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиграла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преигралата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиграло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преигралото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиграли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преигралите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преиграел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преиграелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиграелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиграела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преиграелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиграело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преиграелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиграели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преиграелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преигран           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преиграния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиграният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиграна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преиграната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиграно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преиграното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиграни           мин.страд.прич., мн.ч.
преиграните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преиграещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преиграещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преиграещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преиграеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преиграещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преиграещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преиграещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преиграещи          сег.деят.прич., мн.ч.
преиграещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преиграейки          деепричастие