Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
презрително - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
презрителен          основна форма
презрителен          м.р., ед.ч.
презрителния         м.р., ед.ч., непълен член
презрителният         м.р., ед.ч., пълен член
презрителна          ж.р., ед.ч.
презрителната         ж.р., ед.ч., членувано
презрително          ср.р., ед.ч.
презрителното         ср.р., ед.ч., членувано
презрителни          мн.ч.
презрителните         мн.ч., членувано

презрително - наречие, основна форма
презрително          основна форма