Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
презрея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
презрея            основна форма
презрея            сег.вр., 1л., ед.ч.
презрееш           сег.вр., 2л., ед.ч.
презрее            сег.вр., 3л., ед.ч.
презреем           сег.вр., 1л., мн.ч.
презреете           сег.вр., 2л., мн.ч.
презреят           сег.вр., 3л., мн.ч.
презрях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
презря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
презря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
презряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
презряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
презряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
презреех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
презрееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
презрееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
презреехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
презреехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
презрееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
презрей            повелително наклонение, ед.ч.
презрейте           повелително наклонение, мн.ч.
презрял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
презрелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презрелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
презрялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
презрялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
презрелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
презреел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
презреелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презреелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презреела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
презреелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презреело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
презреелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презреели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
презреелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
презрян            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
презряния           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
презряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
презряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрени           мин.страд.прич., мн.ч.
презрените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
презреещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
презреещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презреещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презрееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
презреещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презреещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
презреещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презреещи           сег.деят.прич., мн.ч.
презреещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
презреейки          деепричастие