Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
презрамча - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
презрамча           основна форма
презрамча           сег.вр., 1л., ед.ч.
презрамчиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
презрамчи           сег.вр., 3л., ед.ч.
презрамчим          сег.вр., 1л., мн.ч.
презрамчите          сег.вр., 2л., мн.ч.
презрамчат          сег.вр., 3л., мн.ч.
презрамчих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
презрамчи           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
презрамчи           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
презрамчихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
презрамчихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
презрамчиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
презрамчех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
презрамчеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
презрамчеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
презрамчехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
презрамчехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
презрамчеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
презрамчи           повелително наклонение, ед.ч.
презрамчете          повелително наклонение, мн.ч.
презрамчил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
презрамчилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презрамчилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презрамчила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
презрамчилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презрамчило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
презрамчилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрамчили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
презрамчилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
презрамчел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
презрамчелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презрамчелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презрамчела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
презрамчелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презрамчело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
презрамчелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрамчели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
презрамчелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
презрамчен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
презрамчения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презрамченият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презрамчена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
презрамчената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презрамчено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
презрамченото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрамчени          мин.страд.прич., мн.ч.
презрамчените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
презрамчещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
презрамчещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
презрамчещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
презрамчеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
презрамчещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
презрамчещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
презрамчещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
презрамчещи          сег.деят.прич., мн.ч.
презрамчещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
презрамчейки         деепричастие