Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прежуля - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прежуля            основна форма
прежуля            сег.вр., 1л., ед.ч.
прежулиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прежули            сег.вр., 3л., ед.ч.
прежулим           сег.вр., 1л., мн.ч.
прежулите           сег.вр., 2л., мн.ч.
прежулят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прежулих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прежули            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прежули            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прежулихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прежулихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прежулиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прежулех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прежулеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прежулеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прежулехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прежулехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прежулеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прежули            повелително наклонение, ед.ч.
прежулете           повелително наклонение, мн.ч.
прежулил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прежулилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежулила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прежулилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежулило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прежулилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежулили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прежулилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прежулел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прежулелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежулела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прежулелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежулело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прежулелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежулели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прежулелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прежулен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прежуления          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежуленият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежулена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прежулената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежулено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прежуленото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежулени           мин.страд.прич., мн.ч.
прежулените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прежулещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прежулещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежулеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прежулещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежулещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прежулещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежулещи           сег.деят.прич., мн.ч.
прежулещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прежулейки          деепричастие

прежуля - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
прежуля - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прежуля - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прежулям           основна форма
прежулям           сег.вр., 1л., ед.ч.
прежуляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прежуля            сег.вр., 3л., ед.ч.
прежуляме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прежуляте           сег.вр., 2л., мн.ч.
прежулят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прежулях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прежуля            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прежуля            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прежуляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прежуляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прежуляха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прежулях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прежуляше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прежуляше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прежуляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прежуляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прежуляха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прежуляй           повелително наклонение, ед.ч.
прежуляйте          повелително наклонение, мн.ч.
прежулял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прежулялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежуляла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прежулялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежуляло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прежулялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежуляли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прежулялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прежулял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прежулялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежуляла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прежулялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежуляло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прежулялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежуляли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прежулялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прежулян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прежуляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежуляният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежуляна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прежуляната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежуляно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прежуляното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежуляни           мин.страд.прич., мн.ч.
прежуляните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прежулящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прежулящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прежулящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прежуляща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прежулящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прежулящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прежулящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прежулящи           сег.деят.прич., мн.ч.
прежулящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прежуляйки          деепричастие