Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преживея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преживея                      основна форма
преживея                      сег.вр., 1л., ед.ч.
преживееш                     сег.вр., 2л., ед.ч.
преживее                      сег.вр., 3л., ед.ч.
преживеем                     сег.вр., 1л., мн.ч.
преживеете                    сег.вр., 2л., мн.ч.
преживеят                     сег.вр., 3л., мн.ч.
преживях                      мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преживя                       мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преживя                       мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преживяхме                    мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преживяхте                    мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преживяха                     мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преживеех                     мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преживееше                    мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преживееше                    мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преживеехме                   мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преживеехте                   мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преживееха                    мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преживей                      повелително наклонение, ед.ч.
преживейте                    повелително наклонение, мн.ч.
преживял                      мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преживелия                    мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преживелият                   мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преживяла                     мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преживялата                   мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преживяло                     мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преживялото                   мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преживели                     мин.деят.св.прич., мн.ч.
преживелите                   мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преживеел                     мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преживеелия                   мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преживеелият                  мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преживеела                    мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преживеелата                  мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преживеело                    мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преживеелото                  мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преживеели                    мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преживеелите                  мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преживян                      мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преживяния                    мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преживяният                   мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преживяна                     мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преживяната                   мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преживяно                     мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преживяното                   мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преживени                     мин.страд.прич., мн.ч.
преживените                   мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преживеещ                     сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преживеещия                   сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преживеещият                  сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преживееща                    сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преживеещата                  сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преживеещо                    сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преживеещото                  сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преживеещи                    сег.деят.прич., мн.ч.
преживеещите                  сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преживеейки                   деепричастие