Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предъвча - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предъвча           основна форма
предъвча           сег.вр., 1л., ед.ч.
предъвчеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
предъвче           сег.вр., 3л., ед.ч.
предъвчем           сег.вр., 1л., мн.ч.
предъвчете          сег.вр., 2л., мн.ч.
предъвчат           сег.вр., 3л., мн.ч.
предъвках           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предъвка           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предъвка           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предъвкахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предъвкахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предъвкаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предъвчех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предъвчеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предъвчеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предъвчехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предъвчехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предъвчеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предъвчи           повелително наклонение, ед.ч.
предъвчете          повелително наклонение, мн.ч.
предъвкал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предъвкалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предъвкалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предъвкала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предъвкалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предъвкало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предъвкалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предъвкали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предъвкалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предъвчел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предъвчелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предъвчелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предъвчела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предъвчелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предъвчело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предъвчелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предъвчели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предъвчелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предъвчещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предъвчещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предъвчещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предъвчеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предъвчещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предъвчещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предъвчещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предъвчещи          сег.деят.прич., мн.ч.
предъвчещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предъвчейки          деепричастие