Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предхождам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предхождам          основна форма
предхождам          сег.вр., 1л., ед.ч.
предхождаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предхожда           сег.вр., 3л., ед.ч.
предхождаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
предхождате          сег.вр., 2л., мн.ч.
предхождат          сег.вр., 3л., мн.ч.
предхождах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предхожда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предхожда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предхождахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предхождахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предхождаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предхождах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предхождаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предхождаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предхождахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предхождахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предхождаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предхождай          повелително наклонение, ед.ч.
предхождайте         повелително наклонение, мн.ч.
предхождал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предхождалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предхождалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предхождала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предхождалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предхождало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предхождалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предхождали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предхождалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предхождал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предхождалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предхождалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предхождала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предхождалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предхождало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предхождалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предхождали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предхождалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предхождан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предхождания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предхожданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предхождана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предхожданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предхождано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предхожданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предхождани          мин.страд.прич., мн.ч.
предхожданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предхождащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предхождащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предхождащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предхождаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предхождащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предхождащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предхождащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предхождащи          сег.деят.прич., мн.ч.
предхождащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предхождайки         деепричастие