Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предусещам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предусещам          основна форма
предусещам          сег.вр., 1л., ед.ч.
предусещаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предусеща           сег.вр., 3л., ед.ч.
предусещаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
предусещате          сег.вр., 2л., мн.ч.
предусещат          сег.вр., 3л., мн.ч.
предусещах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предусеща           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предусеща           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предусещахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предусещахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предусещаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предусещах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предусещаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предусещаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предусещахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предусещахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предусещаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предусещай          повелително наклонение, ед.ч.
предусещайте         повелително наклонение, мн.ч.
предусещал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предусещалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусещалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусещала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предусещалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусещало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предусещалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусещали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предусещалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предусещал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предусещалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусещалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусещала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предусещалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусещало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предусещалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусещали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предусещалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предусещан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предусещания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусещаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусещана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предусещаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусещано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предусещаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусещани          мин.страд.прич., мн.ч.
предусещаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предусещащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предусещащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусещащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусещаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предусещащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусещащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предусещащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусещащи          сег.деят.прич., мн.ч.
предусещащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предусещайки         деепричастие