Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предусетя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предусетя           основна форма
предусетя           сег.вр., 1л., ед.ч.
предусетиш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предусети           сег.вр., 3л., ед.ч.
предусетим          сег.вр., 1л., мн.ч.
предусетите          сег.вр., 2л., мн.ч.
предусетят          сег.вр., 3л., мн.ч.
предусетих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предусети           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предусети           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предусетихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предусетихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предусетиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предусетех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предусетеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предусетеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предусетехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предусетехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предусетеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предусети           повелително наклонение, ед.ч.
предусетете          повелително наклонение, мн.ч.
предусетил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предусетилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусетилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусетила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предусетилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусетило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предусетилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусетили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
предусетилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предусетел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предусетелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусетелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусетела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предусетелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусетело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предусетелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусетели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предусетелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предусетен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предусетения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусетеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусетена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предусетената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусетено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предусетеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусетени          мин.страд.прич., мн.ч.
предусетените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предусетещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предусетещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предусетещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предусетеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предусетещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предусетещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предусетещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предусетещи          сег.деят.прич., мн.ч.
предусетещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предусетейки         деепричастие