Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
предугаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
предугаждам          основна форма
предугаждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
предугаждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
предугажда          сег.вр., 3л., ед.ч.
предугаждаме         сег.вр., 1л., мн.ч.
предугаждате         сег.вр., 2л., мн.ч.
предугаждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
предугаждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
предугажда          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
предугажда          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
предугаждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
предугаждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
предугаждаха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
предугаждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
предугаждаше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
предугаждаше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
предугаждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
предугаждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
предугаждаха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
предугаждай          повелително наклонение, ед.ч.
предугаждайте         повелително наклонение, мн.ч.
предугаждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
предугаждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предугаждалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предугаждала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
предугаждалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предугаждало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
предугаждалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предугаждали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
предугаждалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
предугаждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
предугаждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предугаждалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предугаждала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
предугаждалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предугаждало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
предугаждалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предугаждали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
предугаждалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
предугаждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
предугаждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предугажданият        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предугаждана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
предугажданата        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предугаждано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
предугажданото        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предугаждани         мин.страд.прич., мн.ч.
предугажданите        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
предугаждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
предугаждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
предугаждащият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
предугаждаща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
предугаждащата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
предугаждащо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
предугаждащото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
предугаждащи         сег.деят.прич., мн.ч.
предугаждащите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
предугаждайки         деепричастие